forbrukerturister

Hvorfor skal det demonstreres på Lanzarote i dag lørdag?

I dag lørdag 20.april kl.12 arrangeres det et demonstrasjonstog i hovedstaden Arrecife.
Samtidig vil det være demonstasjoner på de andre Kanariøyene, i de større byene på det spanske fastlandet, og i enkelte europeiske byer:

Hovedparolen er «Canarias, tiene un límite«, Kanariøyene, det er en grense».  Og arrangørene, som rett og slett kaller seg «Anonyme borgere«, med en forklarende undertekst, er at «vi representerer ikke en bestemt gruppe eller politisk parti».

Hva er det protestene går ut på?

Det viktigste er at masse-turisme har en negativ virking på øyene, og dette forklarer arrangørene slik:

Press på miljøet: Tilstrømmingen av turister legger et stort press på Kanariøyenes begrensede ressurser, som ferskvann og energi. Turismen bidrar også med økt forsøpling i og forgiftning av naturen.

Mangel på boliger: Den store etterspørselen etter ferieboliger til turistene driver husprisene til værs. Dette gjør det vanskelig, og nesten umulig for mange av innbyggerne å ha råd til å bo på øyene. Kanariøyene har de siste årene mistet kvalifiserte arbeidere i turistindustrien, i helsevesenet, og i skolene på grunn av mangel på husvære. Noen rapporter sier at enkelte innbyggere bor i biler og i huler.

Press på infrastrukturen: Veiene på Kanariøyene er ikke bygget for den stadig økende trafikken av biler. Dette leder til trafikk-kork, og ikke minst flere ulykker.

Redusert livskvalitet: Aktivister tror at masse-turismen reduserer livskvaliteten for innbyggerne, og som gjør levevilkårene stadig verre.

Hva vil demonstrantene oppnå?

En bærekraftig turisme: Demonstantene ønsker en forandring. Myndighetene må gå bort fra masse-turismen, og satse på en mer bærekraftig modell som prioriterer behovene til innbyggerne, og med større beskyttelse av miljøet.

Begrense tallet på turister: Det må finnes måter å begrense tallet på turister på alle Kanariøyene.

Å prioritere innbyggerne: Man ønsker at inntektene som turistene bringer til øyene, også skal komme innbyggerne mer til gode, og ikke bare tilfalle selskapene som driver med turisme.
Det er også et økendes syn blant de lokale innbyggerne i mange turiststeder at turismen tar fullstendig over det ekte kanariske livet. Dette bør det bli slutt på, sier arrangørene.

På Lanzarote har det vært lite prat om demonstrasjonene som foregår i dag.

Ledelsen av stiftelsen Cesar Manrique (Fundacion Cesar Manrique) støtter demonstrasjonen, og vil delta i opptoget. Det samme vil det det politiske partiet PSOE, det sosialistiske partiet på Lanzarote. PSOE er i dag et opposisjonsparti til den kanariske regjeringen.

PSOE skriver i en melding at » de respekterer og deler bakgrunnen for demonstasjonen, og støtter en bærekraftig turisme, en turisme som er full av kvalitet, og som samtidig gir framgang og velvære for de kanariske innbyggerne».

De britiske avisene har virkelig hauset opp denne situasjonen på Kanariøyene, og også noen norske aviser har kastet seg på trenden.
De har brukt ord som «katastrofe», «turismen bryter sammen», «på randen av kollaps» osv.

Lanzaroteposten understreker at dette ikke er en demonstasjon mot turistene.
Dette er en markering for å få tallet på turister ned på et «normalt» nivå, mens man samtidig klarer å bygge en infrastruktur som støtter en stadig økende befolkning på øya.

Uten turistene har det også blitt vanskelig å være innbygger på Kanariøyene, fordi inntektene som turismen gir kommer Kanariøyene til gode. Arbeidsledigheten går stadig nedover, så flere kommer seg i arbeid.
At fordelingen av inntektene må forandres, er et naturlig krav. Flere politikere har foreslått en turistskatt, men motstanden er stor til akkurat det.

Demonstasjonstoget på Lanzarote vil starte fra musikk-paviljongen i José Ramírez Cerdá-parken i Arrecife kl.12, og vil avsluttes ved regjeringsbygget, Cabildo de Lanzarote.

Arrangørene ønsker en fredelig mobilisering i dag. De ønsker deltakelse fra foreninger og politiske partier, men ber disse om å stille seg bakerst i opptoget. «Demonstrasjonen skal ledes av innbyggerne, alle de anonyme innbyggere som er bekymret for effekten av masse-turismen, sier arrangørene til slutt.

Her ser vi marsjruten i Arrecife:

 

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast