forbruker

Å kjøre bil på Lanzarote går bra!

Ut på tur, aldri sur!

For noen personer er det å kjøre bil på Lanzarote den aller første gangen de kjører bil i utlandet, og noen blir lettere nervøs bare å tenke på hva som kan skje.

La oss først berolige deg med at å kjøre på Lanzarote er lett og trygt!
Veiene er stort sett i utmerket stand, og oftest er det få køer, og sikten er god. Husk også at de lokale sjåførene er godt vant med at turister ikke helt vet hvor de skal, så de tar hensyn til usikkerheten.

Bruk gjerne et kart slik at du kan planlegge turen på forhånd; veiskiltene kommer ganske så raskt like før du skal svinge. Men slapp av; dette går bra!

Vi kjører på høyre side av veien!

Måtte bare nevne det, men dette har du sikkert oppdaget da du kjørte fra flyplassen…

Rundkjøringer

Igjen er reglene de samme som hjemme, men når sjåfører fra mange land med forskjellige regler og kjøremønster skal gjennom den samme rundkjøringen er det lurt å holde seg helt til høyre.
Ytterste fil har nemlig forkjørsrett. Ikke alle sjåfører følger den regelen, så hold øynene åpne for at noen plutselig legger seg inn foran deg fra venstre fordi de skal ut av rundkjøringen.

Stoppskilt

Kommer du til et stoppskilt, må du stoppe, og stoppe helt. Ikke gli fram selv om det er klart. Loven sier at man skal stoppe ved et stoppskilt.

Heltrukken hvit linje

Du må ALDRI krysse en heltrukken hvit linje. Dersom politiet ser deg gjøre det, blir det bot. Vær spesielt oppmerksom på dette når du skal parkere; ikke bli fristet til å krysse linjen og parkere mot kjøreretningen.

Syklister

Du vil møte flere syklister ute på veiene her enn hjemme.
Syklister har like stor rett å bruke veiene som bilister og forgjengere. Syklister sykler noen gang både to og tre i bredden, og det har de faktisk lov til. Skal du passere syklistene med bilen din, må du vente til det ikke er en heltrukken midtlinje, og ingen motgående trafikk. Du skal ha minst to meters avstand til syklistene.

Parkering

Du må alltid parkere i kjøreretningen når du parkerer i en gate eller på en vei.
Respekter skilt som forteller at området er reservert varebiler som kommer med varer til butikkene i området, vanligvis mellom kl.08.00 og 18.00, og fram til kl.15 på lørdager.

«Glidelåsprinsippet» er ukjent her

Trafikken på en hovedvei er ikke pålagt å vike for biler som vil inn fra en sidevei.
Vær derfor oppmerksom på at du må stoppe og vente på klar bane før du kjører inn på hovedveien. Ikke alle respekterer dette, så vær oppmerksom hvis du kjører på hovedveien og nærmer deg en innkjøringsvei.

Billys

Det er ikke påbudt å kjøre med billysene på i dagslys her, men på nyere biler vil ofte parkeringslysene tennes når man starter bilen. Regner det på øya er det lurt å sette på nærlysene.
Husk også at det ofte blir glatt veibane når det regner for første gang etter måneder med tørke.

Bruk av blinklys ved fotgjengeroverganger

Biler har ALLTID vikeplikt når det er mennesker på vei over gaten i fotgjengerfeltene.
Når man stopper, setter du venstre blinklys på. Dette gir beskjed til bilen bak at du har stoppet, og fotgjengerne ser at du har sett dem, og det er trygt å krysse gaten.

Setebelter

Alle i bilen skal bruke setebelter.
Barn som veier 18 kilo eller mindre må bruke barnesete. Barn som er mindre enn 135 cm høy må sitte i baksetet og bruke en seteforhøyning/beltestol. Når du leier en bil, be om barnesete og/eller en beltestol.

Alkohol og andre rusmidler

Promillegrensen i Spania er 0,5‰, 0,3‰ for sjåfører som kjører en bil med flere enn åtte seter, for yrkessjåfører, og sjåfører som har hatt sertifikat mindre enn to år.
Å kjøre i påvirket tilstand er en alvorlig forbrytelse i Spania. For turister som blir tatt kan resultatet bli bøter på tusenvis av euro, og noen ganger tap av sertifikatet og fengselsstraff.

Politiet

Det er ofte politi ute på veiene på Lanzarote. De har lov til å stoppe biler for en sjekk av papirer, bruk av belte og promille.
Ha alltid sertifikatet med når du kjører. Ha også leiebilpapirene liggende i bilen. Har du egen bil, ha alltid en kopi av kvitteringen av betalt bilforsikring i bilen, det samme med veiavgiften. Bevis for residensia blir det også ofte spurt om, hvis du er kvalifisert for å ha det.

Lokalpolitiet har ansvaret for trafikkontroller i byene. Utenfor byene og tettstedene er det Guardia Civil som har ansvaret for kontrollene.
På Lanzarote patruljerer også politiet på motorsykler. Politiet på to hjul er ofte trent på å ordne enkle mekaniske problemer og gi førstehjelp, så de hjelper bilførere i nød.

Fartsgrenser på Lanzarote

I tettbygd strøk er fartsgrensen noen ganger 20 km/t, bebygget område 30, 40 eller 50 km/t, landevei 80 km/t, og motorvei 100 km/t.

Trafikkbøter

Får du en trafikkbot (multa), viser den bilens registreringsnummer, navn på sjåføren, hvorfor boten ble gitt, politiets identifiseringsnummer og frist for en eventuell klage.
En turist vil mest sannsynlig bli bedt om å betale boten på stedet, og ofte har politiet nå betalingsterminaler for kredittkort. I noen tilfeller kan du bli fulgt til nærmeste bankautomat slik at du kan ta ut kontanter, eller du kan få en skriftlig bot som vanligvis residente får.
Da har du opp til 30 dagers frist til å betale boten i spesielle banker eller ved trafikkontoret i Arrecife.

Du vil få en rabatt på opp til 50 prosent hvis du betaler innen 14 dager. Har du leiebil og ikke betaler, vil bilutleiefirmaet få kravet som det igjen sender til sjåføren, gjerne påplusset nye avgifter.
Trafikkbøtene varierer fra 90 euro og opp til flere tusen euro, avhengig av hvor alvorlig forseelsen er.

Flere kommuner har etter hvert lagt til et bankkontonummer på botens bakside som man man bruke via nettet til å betale bøter med.

Fotobokser

Det er nå satt opp flere fotobokser på Lanzarote, og også bokser som måler gjennomsnittsfarten. Politiet har også flere sivile biler med radar, så ta det med ro, og følg fartsgrensene!

Tauing

Det er ikke lov å taue private biler på Lanzarote. Hvis bilen din stopper på veien, MÅ du kontakte et tauingsfirma (grua), eventuelt bilutleiefirmaet.

Hvis du er utsatt for en ulykke

Dersom noen er skadet eller ulykken er mer enn en liten bulk, må du ringe 112. Har du norsk telefon, ring 112 uten retningsnummer. Der snakker de flere språk, blant annet engelsk. Der kan du også be om en ambulanse.
Husk å sette opp en varseltrekant foran og bak ulykkesbilen(e). Etter hvert vil vartseltrekanten i Spania bli byttet ut med en blinkene lampe som settes på taket. Les mer om dette HER. Husk også å ta på deg den gule vesten som alltid skal være i bilen.

Varsle forsikringsselskapet og utleieselskapet. Et rapportskjema (som skal ligge i bilen) skal alltid fylles ut. Be om hjelp dersom du ikke skjønner hva som står i skjemaet.

De mest kjente og pålitelige bilutleiefirmaer på Lanzarote er Plus Car og Cabrera Medina/Cicar . 

Styr langt unna GOLDCAR.

GOD TUR!

Takk til Lanzarote Information, egne erfaringer og det spanske politiets nettsider for hjelp til denne artikkelen!

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast