17.mai 2020

Gratulerer med nasjonaldagen!

Lanzaroteposten gratulerer alle lesere på Lanzarote og i Norge med nasjonaldagen!


Tegnet av norske skoleelever i Spania

 

 

 

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast