Nyheter:

Mer kriminalitet på Lanzarote

Anmeldte kriminelle handlinger på Lanzarote økte med nesten ni prosent i fjor i forhold til året før. Dette skriver departementet for sikkerhet på Kanariøyene.
I alt ble det registrert nesten 8 000 tilfeller av «kriminelle handlinger» på Lanzarote i 2017, over 600 flere enn i 2016.

I 2017 var det fire drap på Lanzarote. I 2016 var ingen drap registrert.
I fjor ble det også registrert 91 legemsbeskadigelser i forbindelse med en kriminell handling. Dette er nesten 17 prosent flere enn året før.

Det var stor økning av seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på Lanzarote i 2017, og var den kriminelle handlingen som økte mest. Det ble anmeldt ni voldtekter på øya, og 29 andre tilfeller av seksuell trakassering. Dette er en økning på nesten 40 prosent fra året før.

Nesten 40 prosent av alle de anmeldte kriminelle handlingene på Lanzarote i fjor skjedde i hovedstaden Arrecife.

Heldigvis minker noen av de kriminelle handlingene:

Det ble registrert 136 overfall på Lanzarote i 2017, nesten 10 prosent færre enn året før. Tallet på innbrudd i hus og leiligheter gikk også ned med 15 prosent, til 503 tilfeller.
70 biler ble meldt stjålet i fjor, 38 prosent færre enn i 2016. Tallet på narkotikaforbrytelser gikk også ned til 38, en nedgang på fem prosent fra året før.

Departementet for sikkerhet skriver i sin pressemelding at oversikten viser anmeldte kriminelle handlinger, og ikke om de som utførte handlingene ble tatt og deretter dømt eller frikjent.
Ikke alle kriminelle handlinger blir anmeldt, og politiet vurderer ofte de forskjellige handlingene fra et år til et annet forskjellig. Det skilles heller ikke på kriminelle handlinger begått av innbyggere eller turister, skriver departementet.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast