Nyheter:

Liten økning av forbrytelser på Lanzarote

I de første seks månedene i år ble det begått 1844 kriminelle handlinger på Lanzarote. Det er en økning på 10 prosent fra samme periode i fjor. Da ble det begått 1673 kriminelle handlinger.

Det er innbrudd som står for den største økningen. Det ble begått 558 innbrudd i private hus og forretninger, og det er 25 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Overfall med trusler og/eller vold gikk noe ned, fra 34 til 32, og det ble registrert 16 biltyverier, mot 22 året før.

Det ble registrert åtte større narkotikaforbrytelser på Lanzarote første halvår i år, mot 11 saker i fjor. Det var også to forsøk på mord på Lanzarote.

Statistikkene er utarbeidet av regjeringens datasenter på Lanzarote.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast