forbrukernyheter

Over 14 millioner kilowatt strøm stjeles årlig på Kanariøyene

Det statlige energiverket på Kanariøyene, Endesa sier til lokalavisene på Lanzarote at det stjeles utrolig mye strøm på øyene.
I sin siste årsrapport ble det avslørt 1 700 forskjellige tilfeller av såkalt elektrisk svindel, og Endesa har regnet ut at over 14 millioner kilowatt forbrukes uten at brukerne betaler for det.

Det er faktisk bedrifter som er de største tyvene av strøm. 80 prosent av den stjålne strømmen brukes nemlig i industrien. De resterende 20 prosent stjeles av privatpersoner som ofte har et stort forbruk.
Bare en prosent av den stjålne strømmen skyldes ulovlige koblinger gjort av familier med lav eller ingen inntekt.

Strømledninger i Puerto del Carmen, Lanzarote. Lovlig?

Nå har Endesa satt inn flere tiltak for å få bukt med denne svindelen. Selskapet har ansatt flere spesialister som med avansert teknologi skal avsløre tyvene.
Dess flere som blir tatt, dess billigere blir strømregningen til de som er lovlydige abonnenter, sier Endesa i en pressemelding.

Videre sier selskapet at tyveri av strøm er en fare for både helse og sikkerhet til de som er involvert, og for folk som bor i nærheten.

Det er også farlig for Endesas ansatte som ofte må hjelpe til når strømtilførselen til de forskjellige bedriftene forsvinner, og man oppdager ulovlige koblinger til strømnettet. Det har også hendt at teknikerne har blitt truet på livet når strømtyvene blir konfrontert med svindelen.

 

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast