Ukategorisert

Oppdaterte regler for syklister og biler på Lanzarote

Lanzarote er et av Europas beste områder for sykling.

Øya er stedet hvor den berømte Ironman arrangeres, triatlon-arrangementet med over 1500 deltakere.
På vestkysten av øya ligger det danske sportshotellet Club La Santa hvor syklister fra hele Europa tilbringer store deler av vinteren.
På grunn av dette er det alltid syklister ute på veiene på øya; de trener nemlig året rundt!

Derfor prøver vi i denne artikkelen å forklare de forskjellige reglene som gjelder for syklister og bilister slik at misforståelser kan unngås, og alle kan ferdes trygt på Lanzarote.
Nye regler for begge parter har nettopp blitt presentert i år.

Artikkelen er basert på øy-regjeringen Cabildos sikkerhetskampanje «Livet på to hjul«, og som ble presentert i nettavisen Lanzarote Information først:

Ti råd for bilister

– Når man skal passere en gruppe syklister er det nødvendig å holde en side-avstand på minst to meter. Dette er altså minimum-avstanden som loven krever når man skal passere. Er det umulig å passere gruppen fordi det ikke er nok plass, vent på en senere anledning og ikke ta unødvendige sjanser.

– Når man skal passere en syklist eller en gruppe syklister, må farten reduseres. Det er maks 70 km/t på landeveien, og 30 km/t i tettbygd strøk. Å kjøre forbi syklister i høy fart kan gjøre at syklisten blir «blåst overende», altså mister balansen og faller i bakken.

– På veier med lite trafikk bør du gi syklistene beskjed om at man nærmer seg ved å bruke hornet. Ikke bruk hornet for nære syklistene; det kan skremme dem og gjøre situasjonen verre.

– Bli oppmerksom på syklistenes kjøremønster og fart. Vær spesielt oppmerksom i byer og tettsteder.

– Husk at to eller flere syklister kan sykle side om side i følge veitrafikkloven (Road Safety Act), så ikke bruk hornet når du blir irritert over akkurat det. Syklistene sykler lovlig, så vær tålmodig og kjør forbi når det er ufarlig.

– Bruk tidlig blinklys slik at man forteller syklistene hvordan man tenker å kjøre. Ikke bråbrems eller gjør hurtige manøvrer.

– Veitrafikkloven sier at syklister har forkjørsrett i forhold til bilister, så skal man svinge inn ei gate til høyre eller venstre, kjøre inn i et kryss eller inn i en rundkjøring, må man VENTE til syklistene har passert. Når en gruppe syklister kommer først inn i et kryss eller rundkjøring, skal man vente til ALLE syklistene har passert.

– Husk at på vei med midtlinje er det forbudt å passere en annen bil dersom det kommer en syklist i mot.

– Når man parkerer må man se i speilene før man åpner bildørene, spesielt i trange gater og på smale veier i tilfelle en syklist kommer bakfra.

– Ha alltid minst to meters avstand mellom bil og syklist. Syklister er «myke» trafikanter, og kan lett utsettes for skader.

Ti råd for syklister

– Det er påbudt å bruke hjelm når man sykler i tettbygde strøk. Selv om den spanske loven sier det er frivillig anbefales det på det sterkeste å også bruke hjelm ute på landeveien. Bruk en godkjent hjelm for å unngå hodeskader i tilfelle man krasjer.

– Syklister må gjøre seg synlige. Bruk klær som gjør at bilister får øye på deg lett, særlig når sola skinner. Sykler man i mørket må man bruke hvitt lys foran på sykkelen, og bruke selvlysende klær og reflektor bak på sykkelen.

– Respekter veitrafikkloven, og lær deg betydningen av skilt og trafikklys. Bryter du loven kan du bli bøtelagt akkurat av samme grunn en bilist blir bøtelagt. Husk at det også er ulovlig å sykle hvis man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

– Gi signal med armene dersom du skal skifte veibane. Hvis det er mulig er det best å sykle rett fram, og ikke i sikk-sakk mellom trafikken og parkerte biler. Dette skaper farlige situasjoner for både syklist og bilist.

– Det er forbudt å sykle med høretelefoner over/i ørene. Det er heller ikke lov å snakke i mobiltelefon mens man sykler.

– På en lang og åpen veistrekning, prøv å sykle på veiskulderen. Er ikke det mulig, hold deg så langt ut til høyre som mulig. Er det en sykkelsti, bruk den.

– Sykle i samme retning som trafikken går, og ALDRI i motsatt retning av trafikken.

– Hold sykkelen din i god stand. Sørg for at bremser, dekk, kjede og lys blir sjekket ofte.

– Når det er mulig er det best å sykle sammen med flere syklister. Da er du mer synlig enn hvis du sykler alene.

– Sykler du sammen med flere, ikke okkuper hele veibanen. Det beste er å sykle to og to etter hverandre. Sørg for å sjekke hva som skjer bak deg hvis du skal kjøre forbi andre syklister.

Denne videoen forklarer de viktigste reglene for både syklister og bilister (spansk tale, men bildene taler for seg selv):

Dette er altså reglene for trygge aktiviteter mellom syklister og bilister på Lanzarote. Videoen er laget FØR de nye reglene kom, så side-avstanden når man passerer syklister med bil er nå to meter.

Lanzarote har plass nok for at både syklister og bilister kan nyte en tur sammen. Det er sjelden bilkøer på Lanzarote, og de fleste veiene er bygd for både syklister og bilister. Flere veier er nå utstyrt med skilt, «Via ciclista«, «sykkel-vei», og da må bilister ta hensyn til syklistene. Disse veiene har også nedsatt fartsgrense for biler.

Kjør forsiktig, vær tålmodig og nyt Lanzarote!

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast