Guardia Civil, Policía Local og Policía Nacional: Hvem gjør hva?

I Spania og på Kanariøyene finnes det tre forskjellige politistyrker.

Politiet på Lanzarote fungerer derfor annerledes enn i Norge, og har sine bestemte oppgaver.
Hvem skal man oppsøke dersom man vil anmelde en sak? Hvem gjør hva? Svarene finner du her:

Bil fra Guardia Civil. Foto: commons.wikipedia.org

Guardia Civil er kanskje den politistyrken som folk flest kjenner til.

Guardia Civil er Spanias eldste politistyrke, har grønne uniformer og er stasjonert i hele landet.
De er organisert som en militær styrke med politioppgaver, har militære titler, og rapporterer til både Forsvarsdepartementet og Innenriksdepartementet.

Hovedområdene til Guardia Civil er utenfor byene. De overvåker trafikk på veier mellom de større byene, og de har ansvaret for miljøkriminalitet og fangetransport. I tillegg rykker Guardia Civil ut til ulykker og hendelser når disse er alvorlige. Man finner også Guardia Civil på flyplasser og i havner, der de har ansvaret for sikkerheten.
Det er også Guardia Civil som gir ut våpenlisenser, og etterforsker kriminalitet på internett.

Dersom man har blitt utsatt for en kriminell handling, for eksempel tyveri eller vold bør du melde dette til den lokale Guardia Civil-stasjonen.
I turistområdene på Kanariøyene er det som oftest Guardia Civil som etterforsker slike saker. På Lanzarote har Guardia Civil fire stasjoner; i Puerto del Carmen, i Costa Teguise, i San Bartolomé og i Yaiza.

Lokalpolitiet. Foto: Policia Local/LPA

Policía Local er det lokale politiet man finner i hver enkelt kommune.

Denne politistyrken, som har blå uniformer er finansiert av kommunen de opererer i.
Ansvarsområdene er først og fremt trafikk og mindre lokale hendelser. Lokalpolitiet etterforsker sjelden kriminalitet, men fungerer ofte som første politi på stedet når noe skjer i lokalsamfunnet.
Politistyrken kjenner lokalsamfunnet, kjenner også personer av interesse, og jobber tett med de nasjonale politistyrkene ved å assistere når lokale hendelser etterforskes.
Andre viktige oppgaver for lokalpolitiet er å beskytte offentlige bygninger i kommunen, sørge for sikkerheten under større arrangementer, og dirigere trafikken.
Ved alvorlig kriminalitet vil det lokale politiet alltid henvise deg til Guardia Civil eller Policia Nacional.
Har man derimot problemer med en bråkete nabo eller man oppdager ei katt øverst i en palme kan det lokale politiet i kommunen være til hjelp.

Policia Nacional. Foto: commons.wikimedia.org

Policía Nacional er Spanias sivile landsdekkende politi. De har for det meste ansvaret for byområder, og du finner de derfor i de større byene på Kanariøyene som Arrecife på Lanzarote, Las Palmas på Gran Canaria og Santa Cruz på Tenerife.
Det nasjonale politiet har mørkeblå uniformer, og etterforsker grovere kriminalitet, immigrasjon og terror.
Skjer det for eksempel et drap er det det nasjonale politiet som etterforsker dette. I saker som gjelder immigrasjon er det nasjonalpolitiet som håndterer dokumenter og sikkerheten rundt dette.
Hvis man skal ordne seg NIE-nummer (som tilsvarer det norske fødselsnummeret) og/eller residensia må man kontakte nasjonalpolitiet.

Det er forbudt ved lov å ta bilder av medlemmer av politistyrkene. Derfor vises bare bilene til de forskjellige styrkene.

Når man skal varsle om en hendelse/be om hjelp fra politiet/brannvesen/lege: Ring 112.
Fra norsk mobil slår man 112, ikke bruk (0034). Be om å få snakke med en engelsktalende person hvis du ikke behersker spansk.

Nasjonalpolitiet kan også nåes på 902 102 112, hvor det snakkes engelsk mellom kl.09.00-21.00.

Man kommer til Guardia Civil ved å ringe 062, Policia Nacional 091, Policia Local 092.
(Gå til kommunesidene for å finne DITT nærmeste lokalpoliti).

Kilder: Canariavisen, Spanish Solutions