Nyheter:Sjømannskirken

Presteparet ved Sjømannskirken takker for seg!

I høst har Sjømannskirken på Lanzarote blitt ledet av sjømannsprest Magne Hoem sammen med kona og daglig leder Ingrid Mari Amundsen.

1.juledag holdt Magne sin siste gudstjeneste på Lanzarote, og 2.januar 2020 reiser han og kona Ingrid Mari tilbake til Oslo for igjen å tre inn i pensjonistenes rekker.
De to har rukket å sette sine gode spor på Lanzarote i de få månedene de har tjenestegjort på Lanzarote, og Lanzaroteposten vil takke for det gode samarbeidet, og ønsker lykke til videre!

Har du lyst til sende en hilsen til de to på hjemturen, bruk gjerne Facebook-sidene til det!

Nå takker altså de to for seg, og et nytt prestepar er snart på plass på Lanzarote.
Allerede 13.januar 2020 kommer Jens Petter Johnsen og kona Marianne til Lanzarote.
Jens Petter er fra Oslo, er pensjonist, og er godt kjent med Sjømannskirkens arbeide. Han sitter nemlig i Sjømannskirkens hovedstyre. Fram til 2006 var han sokneprest på Lambertseter i Oslo, og han var direktør i Kirkerådet fram til i fjor.

Jens Petter Johnsen. Foto: kirken.no

Marianne Johnsen vil arbeide som vertskap på kirken, og ha en halv stilling som diakon. Jens Petter og Marianne vil vikarere på Lanzarote i ca to måneder før en ny vikar kommer ned. Første gudstjeneste med Jens Petter som sjømannsprest blir søndag 19.januar kl.18.

Stillingen som fast sjømannsprest på Lanzarote har nå blitt lyst ut to ganger, og mens vi venter på den faste ansettelsen vil altså andre fungere som prest og vertskap på kirken.

Sammen med Magne og Ingrid Mari reiser også vinterassistentene Randi og Arngeir Mo og Ellen og Reidar Kavlie-Borge nå tilbake til Norge.

3. januar 2020 kommer Stein og Solveig Gjulem fra Grimstad ned igjen som vinterassistenter. 13.januar kommer de nye vinterassistentene Vigdis og Kristen Bjorå fra Oslo til Lanzarote.

Lanzaroteposten ønsker alle nyankomne medarbeidere på Sjømannskirken hjertelig velkommen til solskinnsøya Lanzarote!

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast