Nyheter:

Plast forurenser strendene på Kanariøyene

Forskere fra Universitetet i Las Palmas har offentliggjort en studie om plastforurensning av enkelte strender på Kanariøyene.
Tre strender får verste karakter: Playa de la Lambra på øya La Graciosa nord for Lanzarote, Playa de Famara på Lanzarote og Playa de Las Canteras i Las Palmas på Gran Canaria.

Forskerne skriver i sin studie at nesten halvparten av forurensningen på Famarastranden på vestkysten av Lanzarote var pellets som blir brukt som råvare i fremstillingen av plastprodukter. Det finnes ikke plastindustri på Kanariøyene, så funnene tyder på at mikroplasten blir ført med havstrømmer fra det nordlige USA og Europa mot de nordlige og vestlige kystområdene på øyene.

På La Graciosa ble det funnet mikroplast blandet med tjære, et enda verre miljøproblem enn først antatt.

Mikroplast tas gjerne opp av plankton, som igjen er næring for mange dyr. Plast inneholder forskjellige miljøgifter som frigjøres i magen på blant annet fisk, og kan derfor havne hos mennesker.

I en rapport fra World Economic Forum står det at hvis forsøplingen av verdenshavene fortsetter som nå vil det i år 2050 være mer plast enn fisk i havet.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast