miljøvernNyheter:

Til kamp mot miljøkriminalitet på Lanzarote

Kampen mot uvettige «markeringer» ute i naturen på Lanzarote forsterkes.
I begynnelsen var det kulturminneforeningen på Lanzarote som på egen hånd dro ut i naturen og ryddet opp etter såkalte «jeg var her»-turister, turister som hadde et behov for å markere med steiner og annet at nettopp de hadde vært akkurat der.
Nå har Teguise kommune som den første kommunen på øya vedtatt en handlingsplan slik at denne «aggresive underholdningen» kan bli stoppet.


Miljøkriminalitet. Foto: Diario de Lanzarote

Å flytte på steiner gjør livet vanskelig for insekter som bor under steinene, og gjør det igjen utfordrende for fugler og krypdyr å finne mat. Dessuten vil forandring av overflaten i terrenget ødelegge naturen på grunn av erosjon.

Tidligere i år var mange skoleelever på øya ute for å rydde opp etter turister:

Foto: Diario de Lanzarote

Øy-regjeringen er også med på kampanjen, og har sendt ut plakater og brosjyrer på flere språk:

– Å flytte på steinene ødelegger økosystemet og det naturlige landskapet, står det på plakaten. Ill: Cabildo

Så folkens, ute i naturen lar vi ALT være akkurat som det er!

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast