Nyheter:

Ti interessante fakta om Lanzarote

På Lanzarote bodde det 9 675 personer i 1768. I år 1900 hadde befolkningen doblet seg til 18 331. Først i 2001 passerte øya 100 000 innbyggere. I dag har Lanzarote litt over 151 000 innbyggere.

Det bor flest mennesker i hovedstaden Arrecife. Der bor det 56 940 personer. Deretter følger Teguise kommune (med Costa Teguise) med 21 454 og Tias kommune (med Puerto del Carmen) med 20 019. Det bor færrest folk i Haria kommune med 4 755 innbyggere.

Tallet på innbyggere i Tias kommune har økt med 26 prosent de siste 10 årene, hovedsaklig på grunn av innvandring. Nesten 45 prosent av befolkningen i Tias er utlendinger, og de fleste kommer fra Storbritannia.

Det er flest menn på Lanzarote, 76 784 er hankjønn, mens det er 73 554 kvinner på øya ved utgangen av 2018.

Over 20 prosent av innbyggerne på Lanzarote er utlendinger, altså ikke spanske. Det bor 32 000 utlendinger her.

Gjennomsnittsalderen på Lanzarote er 38,9 år. Den «yngste» kommunen er Arrecife; der er gjennomsnittsalderen 37,8 år. Kommunen med den eldste befolkningen er Haria med 45,1 år.

Det er litt under 3 000 lanzaroteños (folk som er født og oppvokst på Lanzarote) som bor i utlandet.

Det bor 2 506 innbyggere per km2 i Arrecife. I Tinajo kommune bor det 43 personer per km2.

I de siste fem årene har det hvert år blitt født i gjennomsnitt 1 400 barn på Lanzarote.

De siste tre årene har de mest populære navnene for gutter vært Pablo, Gabriel og Alejandro. For jenter er det Martina, Lucia og Lucia igjen.

Kilde: Lanzarote Information

I ettertid lurer mange på den lave gjennomsnittlige alderen på innbyggerne på Lanzarote. Jeg viser derfor statistikken fra regjeringen, hvor første rubrikk (Edad Media, años) er den gjennomsnittlige alderen i kommunene. Neste rubrikk (Índice de vejez 1) er prosent av befolkningen i alderen over 65 og over. Neste rubrikk (Índice de juventud 2) er prosent av unge i alderen 15-29 år:

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast