Nyheter:

Det mangler eldreboliger på Lanzarote

Det står dårlig til med eldreomsorgen på Lanzarote. I følge tall som øyregjeringen har innhentet er det bare 1,3 eldreboliger per 100 eldre på øya. Dette er tre ganger mindre enn gjennomsnittet i Spania.

På Lanzarote finnes det 276 boenheter spesielt beregnet for eldre leietakere, og da er både kommunale og private boliger medregnet. På Lanzarote er det i dag 16 467 innbyggere over 65 år.

De 276 boenhetene som finnes på Lanzarote i dag er fordelt på fem sentre; to i hovedstaden Arrecife hvorav et senter er knyttet opp mot sykehuset Hospital Insular, et senter i Tias, ett i Haria og ett i Tinajo.
Sentrene i Haria og i Tias er private foretak. Per 1.januar 2019 stod det 157 personer i det som myndighetene kaller «akutt» venteliste for en bolig.

I tillegg til aldersboligene er det seks dagsentre for eldre og funksjonshemmede med tilsammen 310 plasser. Her står 166 personer på venteliste.

I Spania er det tradisjonelt barna som tar seg av foreldrene når de blir gamle. Generasjonsboliger er vanlig.
I de siste 15-20 årene har det imidlertid blitt stadig flere spanjoler som ikke har barn og nære slektninger, og dermed blir det kommunene som må ta seg av disse.
Nå må kommunene justere sine budsjetter og sette av større beløp til å bygge flere eldreboliger.

Pensjonene i Spania er sett med norske øyne svært lave:
Den gjennomsnittlige alderspensjonen er på 1 038 euro, ca 10 000 kroner i måneden. Minstepensjonen er på bare 409 euro, ca 3 800 kroner, så pensjonistene har ikke råd til å betale høy husleie. Dette må kommunene selv dekke, og håper på større bidrag fra den spanske staten i årene som kommer. Tallet på pensjonister i Spania vil nemlig øke dramatisk i de neste 20 årene.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast