Nyheter:

Lanzarote: Hvordan står det til på solskinnsøya?

I november var det «The State of the Island» i regjeringen; det betyr at tall fra det offisielle statistikkontoret ISTAC og andre målinger om befolkning, turisme, industri og andre felter ble presentert og debattert.

Du kan lese hele dokumentet om øyas tilstander her:  El Estado de la Isla.

Sammen med nettavisen Lanzarote Information har vi plukket ut forhåpentligvis noen interessante fakta om øya. Tallene blir oftest sammenlignet med året 2009, året da den økonomiske krisen for alvor satte inn.

Ivrige lesere vil finne avvik av enkelte tall som er presentert tidligere, avhengig av hvem som har offentliggjort tallene og kilde.

Befolkningen

–  ISTAC forteller nå at det bor 147 023 mennesker på Lanzarote, godt og vel 9 000 færre enn tall som faktisk ble presentert i 2017

– Arrecife er kommunen med flest innbyggere; 59 771 personer bor der, nesten 3000 færre enn tall som ble presentert i 2017. Haria kommune har færrest innbyggere med 4858 innbyggere

– Teguise kommune har nå flere innbyggere enn Tias kommune (Puerto del Carmen)

– Det er i gjennomsnitt 204 000 turister på Lanzarote til enhver tid, en økning på 11,6 prosent siden 2009

– Tallet på utenlandske innbyggere (ikke spanske) på Lanzarote har sunket med nesten 25 prosent siden 2009

Økonomi

– Brutto nasjonalprodukt (BNP) har økt med 9 prosent

– Den gjennomsnittlige inntekten blant arbeidere har økt med 4,6 prosent

– Tallet på firmaer på Lanzarote har økt med 22,4 prosent

– Tallet på arbeidsledige har falt med 28,3 prosent (siden 2009)

Samfunnet generelt

– Kriminaliteten har falt med 9,2 prosent

– Kjønnsbasert vold har økt med 31,8 prosent

– Tallet på personer som behandles for misbruk av narkotika har økt med 4,5 prosent

Turisme

– Tallet på turister som ankommer øya med fly har økt med 85 prosent (siden 2009)

– Tallet på turister som ankommer øya med cruiseskip har økt med 42 prosent

– Tallet på registrerte hotellsenger har gått ned med 1,4 prosent

– Det gjennomsnittlige hotellbelegget har økt med 37,2 prosent

– Turistene bruker nå 33,5 prosent mer penger per dag enn i 2009

Miljøet

– Mengden av fornybar energi har økt med 173,55 prosent

– Produksjonen av ferskvann har økt med 12,4 prosent, men forbruket har gått ned med 1,1 prosent

– Mengden av søppel har økt med 6,5 prosent

Dette var noen av de viktigste tallene som ble hentet ut av statistikkmengden. Det virker som de siste 10 årene har vært gode år på Lanzarote, men det gjenstår en stor jobb før alt er perfekt!

 

 

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast