miljøvernNyheter:

Anmeldelse levert på forsøpling av gater og fortau i Puerto del Carmen

Som Lanzaroteposten har skrevet om den siste uken har den skandinaviske forsøplingen av gater og fortau i Puerto del Carmen startet opp igjen.

Det er det svenske (?) firmaet «Skandinaviska utflykter» som nå peprer byen vår med brosjyrer om ullturer, og etter litt vind og regn er det et tragisk syn som møter folk som er i byen; det flyter med brosjyrer overalt:

Onsdag var tolken Gyrid N. Eilertsen og undertegnede i rådhuset i Tias kommune og leverte en anmeldelse
på denne forsøplingen (se bildet øverst).

Å anmelde dette til kommunen er ikke en enkel prosess, men vi ble godt mottatt av kommunerepresentanten.
Vi hadde med fotobevis av forsøplingen, og brosjyrer hvor telefonnummeret til ullturfirmaet stod. Dessuten ble det levert en skriftlig forklaring hvorfor dette ble anmeldt.
I anmeldelsen står det blant annet at det ikke er lov å legge ut brosjyrer på denne måten, at folk tramper på det norske og svenske flagget, og at brosjyrene til slutt ender opp i havet, som er forurensning av miljøet. Det ble også skrevet om trusler som kom fra de som la ut brosjyrene når folk prøver å rydde opp.
Rådet vi fikk fra kommunen var at ALLE trusler skulle politianmeldes, gjerne med fotobevis.

Vi gjør igjen oppmerksom på at det ikke er selve ullturen vi protesterer mot; det er måten brosjyrene blir distribuert på som er anmeldt.

Anmeldelsen som ble levert Tias kommune onsdag støttes både av Nordisk Forening og Sjømannskirken på Lanzarote.
Dette er den andre anmeldelsen om brudd på forurensningsloven som Gyrid og undertegnede har levert kommunen. Den første ble levert i desember 2013.

Lanzaroteposten vil selvsagt fortelle hva som skjer med anmeldelsen hvis det foreligger et resultatet.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast