Nyheter:

Stor økning av trafikkulykker på Lanzarote

I 2017 omkom sju personer i trafikken på Lanzarote. Bare i de to første månedene av 2018 har fire personer blitt drept i bilulykker. Dette er tall som øyregjeringens sikkerhetsavdeling, Servicio de Seguridad y Educación Vial del Cabildo har samlet inn.

Tallet på ulykker med personskader har også gått kraftig opp i årets to første måneder. 65 ulykker er registrert mot 47 i samme tidsrom i fjor. Antall kjøretøyer som var involvert i ulykkene har også økt; fra 80 i fjor til 113 i år.

Myndighetene skriver i en pressemelding at de er redd for at 2018 blir et ulykkesår på linje med året 2010, da 14 personer omkom i trafikkulykker på Lanzarote.
Flere turister og dermed flere leiebiler ute på veiene gjør at tallet på ulykker øker, skriver myndighetene. Bruk av mobiltelefon, høy fart og kjøring i rus er noen av de viktigste årsakene til ulykkene.
Politiet varsler nå flere kontroller i 2018  i håp om å få tallet på ulykker ned.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast