nyheter

Færre bilulykker på Lanzarote, men flere personer ble skadd

I løpet av de ni første månedene i år ble det registrert 225 ulykker på veiene på Lanzarote. Dette er 15 færre ulykker enn på samme tid i fjor, i følge øyregjeringens trafikkontor.

I disse ulykkene var 398 kjøretøy involvert, mot 415 i fjor.

I tidsrommet januar til og med september fikk 127 personer mindre skader ved ulykkene. Det er 24 flere personer enn på samme tidspunkt i fjor.
14 personer fikk alvorlige skader i bilulykkene mot 16 i fjor. Sju personer har så langt i år omkommet i trafikkulykker på Lanzarote. Det er samme antall som i fjor.

Mars er måneden med flest bilulykker på Lanzarote i år. Da ble 31 ulykker registrert, og hvor også fire personer omkom.

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast