Dyreliv

Nye regler for eiere av kjæledyr i Spania

I februar 2023 ble en ny lov vedtatt for eiere av kjæledyr i Spania. Loven ble laget for å forbedre velferden til dyrene, og trer i kraft fra 29.september 2023. Her er noen av de viktigste lovene:

Trening og forsikring for hundeeiere

Hundeeiere vil bli pålagt å ta et nett-kurs i hundehold, som vil lære eierne hvordan man tar seg av hunden sin. Kurset er kort, enkelt å forstå, og gratis.

Det blir ulovlig å la hunden være alene i mer enn 24 timer, og andre kjæledyr for mer enn tre dager. Hunder kan ikke lenger bli plassert over lengre tid på balkonger, terrasser og utetak.

Hundeeiere vil bli pålagt å ha en ansvarsforsikring, men dato for dette er ennå ikke fastsatt. Flere forsikringsselskap lager nå tilbud om å legge denne forsikringen til den allerede eksisterende hjemforsikringen.

Butikker med kjæledyr

Butikker hvor man tidligere stilte ut levende dyr for salg er ikke lenger tillatt.

Oppdrett

Oppdrett av dyr vil heretter bare bli tillatt av personer eller firma som er registrert og godkjent av kommunen til dette formålet.
Oppdretterne har begrensninger på antall kull man kan oppdrette.
Bøter for brudd på disse bestemmelsene varierer fra 50 000 euro til 200 000 euro.

Sirkus

Å bruke dyr i sirkus er allerede forbudt i mange spanske regioner, og vil heretter gjelde hele landet.

Registrering

Alle hunder, katter, ildere eller hamstere må ID-merkes (ved å bruke mikrochips). Fugler skal ringmerkes ved fødselen av.

Foto: unsplash.com

Katter må steriliseres

Katter må bli kirurgisk sterilisert før de blir seks måneder gamle. Unntaket er katter som er registrert som avlsdyr i det offentlige oppdrettsregisteret, Pet Breeders´Register.

Påbudt begravelse eller kremering

Når man skal melde at et ID-merket dyr er død må man vise et dokument som bekrefter at dyret ble kremert eller begravet av et firma som er offisielt registrert for dette formålet. Dokumentet må vise ID-nummeret på det avdøde dyret, og fullt navn på eier.

Lanzarotes eneste godkjente krematorium for kjæledyr er HELA Crematorio de mascotas i Arrecife.

Forbudte dyr

Listen over dyr som det ikke er lov å ha som kjæledyr har blitt utvidet. Dette gjelder spesielt dyr som ikke normalt er hjemmehørende i Spania.
Eksempler på dette er dvergpapegøyer og andre i samme familie, vietnamesiske griser, vaskebjørner og spesielle typer av pinnsvin.

De nye lovene ble første gang presentert av Lanzarote Information.

Lanzaroteposten oppfordrer eiere av kjæledyr på Lanzarote å oppsøke en veterinær for å forsikre seg om at alle nye lover blir fulgt.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast