forbrukerNyheter:

Dammen på Lanzarote – Presa de Mala

Alle som har kjørt hovedveien nordover fra landsbyen Tahiche har nok ikke unngått å se den store dam-veggen øverst i fjellsiden over veien nær Mala.

Dammen sett fra hovedveien. Foto: L.I.

Men hva er historien bak dette prosjektet? Og brukes dammen i dag?

Vi må tilbake til 1958.
Da fant en gruppe bønder ut at området med den naturlige dalen måtte være perfekt for en dam. Det var jo stadig mangel på ferskvann på Lanzarote, så de få regndråpene som kom kunne bli samlet og ledet inn i dammen. Dermed kunne bøndene bruke vannet når det ble for tørt på åkrene.

Den naturlige dalen hvor dammen ble bygd. Foto: L.I.

Det var allerede et naturlig vannbasseng der dammen er nå, og dette bassenget ble raskt fylt opp når det regnet. Bøndene prøvde å samle både folk og penger slik at en dam kunne bygges, men prosjektet ble aldri noe av.

Så går vi 10 år fram i tid.
I 1967 var det allerede bygget et avsaltningsverk i hovedstaden Arrecife, men anlegget laget ikke nok ferskvann til å dekke en stadig voksende befolkning på øya som nå hadde nådd 70 000.
Det ble laget nok ferskvann til befolkningen i hovedstaden, men områder langt unna byen måtte stole på sporadiske besøk av lastebiler med vanntanker, og ellers regnvann som bøndene selv klarte å samle inn.

Presidenten på Lanzarote tok derfor kontakt med vann-eksperter i Las Palmas, og ba disse utarbeide en plan for en dam i området der bøndene tidligere hadde prøvd. Planen konkluderte med at å bygge en dam i dalen var en god idé, og ekspertene foreslo å bygge en dam som kunne ta 186 000 m3 vann.

Samtidig med at byggingen av dammen startet begynte turistene å komme til Lanzarote, og i 1972 forstod utbyggerne av dammen at man måtte utvide kapasiteten av dammen til å romme 1,1 million m3. De nye tallene ble godkjent av general Francos regjering, og arbeidet med den mye større dammen startet i 1975.

Dammen vises godt i terrenget. Foto: L.I.

I følge utbyggerne skulle dam-prosjektet koste 26 millioner pesetas, men regningen gikk fort opp til 30 millioner pesetas, og den endelige summen stoppet på 50 millioner pesetas (ca 2,6 millioner kroner).
Dammen var ferdig bygd i 1979, men veiene som skulle få lastebiler med vanntanker opp til dammen ble aldri bygd.

Det er vanskelig å finne ut hva som egentlig gikk galt. Noen har forklart at da dammen var ferdig hadde det knapt regnet på flere måneder, og det var aldri mer enn 20 prosent vann i dammen. Dermed ble det aldri nok vann til å dekke behovene til blant annet bøndene, og det ble aldri bevilget nok penger til å bygge veien opp til dam-anlegget.

På 70- og 80-tallet økte også kapasiteten til avsaltningsverkene på øya, så behovet for vannet i dammen minket betraktelig. Noen bønder kjørte sine egne traktorer opp til dammen for å hente vann i tørre perioder, men veien opp dit var nesten ufremkommelig. På 1980-tallet tok øy-regjeringen over eierskapet over dam-anlegget.

Det viste seg at hele prosjektet med byggingen av dammen var bortkastete penger, og har aldri blitt det vann-bassenget som var planlagt. Det er heller ingen som vedlikeholder området, men dam-veggen har nå blitt en utmerket klatrevegg, og for folk som liker rappell (å fire seg ned fasader ved hjelp av tau).

Det er stadig aktivitet opp og ned dam-veggen. Foto: L.I.

Takk til den britiske nettavisen Lanzarote Information for historiske fakta og bilder!

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast