Nyheter:

Regjeringen på Lanzarote til aksjon: Ikke rør steinene på stranda!

«Lanzarote er perfekt akkurat som det er, uten å flytte på en eneste stein!»

Dette er slagordet til en aksjon som regjeringen på Lanzarote har satt igang.

Regjeringen vil at folk skal slutte å skrive navnene sine med steiner på stranda, og heller ikke bygge varder av steiner. Når man flytter på steiner som ligger på stranda ødelegger dette økosystemet i området, og det naturlige landskapet forringes.

Derfor har regjeringen nå laget plakater på flere språk som distribueres blant turister og innbyggere på øya.

Der står det blant annet hva som skjer når steiner flyttes på:

– sanden forsvinner på grunn av erosjon og vind

– fordampingen øker, og dermed forsvinner fuktigheten i sanden

– vekst av maritime planter stopper opp, og vinden får bedre tak

– alt dette forårsaker tap av dyr og planter som har stranda som sin bolig

– og det naturlige landskapet forsvinner for alltid.

Med andre ord:

Lanzarote er perfekt som det er, uten å flytte på en eneste stein!

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast