Nyheter:

Invitasjon til norske borgere, møte med Skatteetaten på Kanariøyene

Fra Det norske konsulatet på Gran Canaria har vi fått informasjon om et møte med Skatteetaten og ambassaden på Sjømannskirken på Gran Canaria tirsdag 3.mars:

INFORMASJONSMØTE FOR NORSKE BORGERE 

I samarbeid med Skatteetaten, Sjømannskirken Gran Canaria og det norske honorære konsulatet i Las Palmas inviterer ambassaden til informasjonsmøte for norske borgere i dette området, tirsdag 3. mars 2020.

Temaer vil være:

Folkeregistrering, konsekvenser av utflytting, skattemessige konsekvenser samt arv og forberedelse av testamente.

Møtet vil starte med å ha en introduksjonsdel med generell informasjon fra de ulike bidragsyterne, ca. to timer. I etterkant av presentasjonene, blir det anledning til individuelle veiledningssamtaler (begrenset til 10 min) med representantene fra Skatteetaten og representanter fra ambassaden. 

Det understrekes at det ikke vil bli foretatt saksbehandling.

Det er ønskelig for ambassaden å ha en forhåndsoversikt over hvor mange som ønsker veiledningssamtaler. Vennligst kontakt konsulatet eller Sjømannskirken for å skrive deg opp på en liste.

Det vil også være muligheter for å registrere seg på selve dagen, men da må man avvente ledig kapasitet hos den enkelte representanten.

Tirsdag 3. mars 2020: 10:00 – 17:00 Sjømannskirken Gran Canaria (Pause mellom 12:30 – 13:00).
Samtalene begynner etter pausen.

Vel møtt!

Vennlig hilsen / saludos cordiales

Norsk Konsulat / Consulado de Noruega
Calle Juan Rejón 67, 5. etg. / 5ª planta
35008 Las Palmas de Gran Canaria

Telf.: +34 928495035 – Fax: +34 928495036

E-post: laspalmas@norskkonsulat.com

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast