Nyheter:

Ny dyrevernlov på Kanariøyene: Ingen ville dyr i sirkus, og hanekamper forbys

Regjeringen på Kanariøyene har nå vedtatt at det ikke lenger blir lov å ha ville dyr i sirkus på øyene.  Det ble også innført en lov som forbyr hanekamper.

Det har tatt over to år å få den nye loven vedtatt, og den erstatter dagens dyrevernlov som er fra 1990. Den gangen ble det blant annet innført forbud mot tyrefekting på Kanariøyene.

Foto: Diario de Lanzarote

Å forby hanekamper er veldig kontroversielt blant deler av befolkningen på Kanariøyene. Hanekamper har nemlig lange og sterke tradisjoner på noen av øyene.

En annen lov som nå er vedtatt er at det ikke kan selges eller gies kjæledyr til mindreårige uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra foreldrene til barnet som skal ta hånd om dyret.

Videre skal alle hunder og katter i privat eie har mikrochips på seg, slik at man raskt kan finne fram til eierne dersom det trengs.
Det er også innført bestemmelser om hvor mange kjæledyr folk kan ha. Her settes det grenser slik at hverken dyr eller menneskers velferd blir truet. Også hensynet til naboer blir viktig her.

Dersom det oppdages vanskjøtsel av dyr vil dette straffes med bøter og/eller fengsel, og de skyldige vil ikke få tillatelse til å ha dyr igjen.

Å lage den nye dyrevernloven har vært den største offentlige høringsprosessen noen gang på Kanariøyene.
Over 300 forslag kom inn fra innbyggerne til myndighetene. Dette har ført til at den nye loven er demokratisk og speiler befolkningens meninger, sier en representant for regjeringen.

 

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast