Nyheter:

Travelt år for nødetatene på Lanzarote i 2017

Redningsetatene på Lanzarote (brann, ambulanser og redning) forteller i en pressemelding at de var involvert i 1218 forskjellige redningsoperasjoner i fjor, 128 flere enn i 2016. Dette er en økning på nesten 12 prosent.

Brannvesenet var med og slukket 423 branner mot 415 året før. Brannvesenet uttrykker stor bekymring for at det er brannene i søppelcontainere som øker mest. I 2016 ble det påtent 161 søppelkasser, og i fjor hadde tallet økt til 255 søppelkasser. Dette utgjør store økonomiske tap for kommunene, samt at brannvesenet blir opptatt med unødvendig redningsarbeid. Også 44 biler ble skadet i brann.

Ulykker på veiene økte fra 144 til 180 i fjor, noe som skyldes at flere turister på øya låner biler og kjører på ukjente veier, sier etatene.

Som vanlig skjer det flest ulykker i hovedstaden Arrecie, hvor 553 hendelser ble notert. Yaiza kommune fulgte deretter med 214 hendelser, Tias 124, San Bartolomé  99, Haria 57, og Tinajo hadde 33 nødmeldinger i 2017.

Ved siden av brann og bilulykker var nødetatene involvert i 18 hendelser med flom, 46 tilfeller med åpning av hus- og bildører, og det var 76 falske alarmer.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast