Nyheter:

Færre arbeidsulykker på Lanzarote i år

Det ble registrert 1 722 arbeidsulykker på Lanzarote fram til oktober i år. Det har vært seks alvorlige ulykker, og en arbeider døde.

Likevel er dette en nedgang fra i fjor, da det var 44 flere ulykker, hvorav åtte var alvorlige og tre arbeidere omkom.

Denne uka har det vært en konferanse på Lanzarote om farene for ulykker på arbeidsplassen.

Konferansen ble arrangert av arbeidsdepartementet på Kanariøyene. Representantene for departementet var klar i sin tale; de fleste ulykkene på arbeidsplassen skjer på grunn av menneskelige feil, og de kan unngåes hvis alle regler og lover blir fulgt.
Nå skal det settes i gang flere sikkerhetskurs for arbeiderne slik at arbeidsulykkene blir færre.

 

 

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast