Nyheter:

Rekordhøyt budsjett for 2018 foreslått for Lanzarote

Presidenten på Lanzarote, Pedro San Ginés fortalte sist torsdag at regjeringen på Lanzarote foreslår å bruke mer enn 90 millioner euro (nesten en milliard kroner) i 2018.

Dette er en økning på nesten 50 prosent fra 2017. 73 millioner euro er skatteinntekter fra øya, mens de resterende 17 millioner er tilskudd fra den kanariske regjeringen.

Presidenten fortalte at neste års budsjett vil bli det beste budsjettforslaget for Lanzarote noensinne, og han håper at det foreslåtte budsjettet blir vedtatt etter at de nødvendige debattene og endringer har blitt gjort senere i høst.

Hva skal så pengene gå til?

Regjeringen foreslår å bruke 4,2 millioner euro til et seniorsenter på Lanzarote. Det blir flere og flere enslige eldre på øya som ikke har nær familie, og dette senteret blir et tilbud til denne gruppen.
En lokal legeklinikk skal bygges i landsbyen Teguise, det samme skal skje i bydelen Argana Alta i Arrecife, og i Tinajo.

Det skal også satses på utdanning på Lanzarote.
Barne-og ungdomsskolene i Haria, i Playa Blanca, Costa Teguise og Arrecife skal bygges ut, og det skal ansettes flere lærere over hele øya. Et eget senter for elever med lærevansker skal bygges.
På Lanzarote er det et fag i den videregående skolen som heter havfiske.
Instituttet for opplæring i havfiske får 745 000 euro for neste år.

I planene for samferdsel skal hovedveien LZ-1 mellom landsbyene Guatiza og Orzola nord på Lanzarote forbedres for 15,5 millioner euro.
Blant annet skal det bygges nye veigrøfter og kanaler som vil få regnvannet bort fra veibanen. En ny avkjøring fra El Cable inn på den nye ringveien LZ-2 skal bygges, og «landskapsforbedringer» skal utføres på veien Arrecife til Tahiche, hva nå det innebærer.

Havna i Playa Blanca sør på Lanzarote skal utvides for blant annet å ta i mot mindre cruiseskip. Regjeringen på øya vil bevilge 14 millioner euro til dette arbeidet, mens den kanariske regjeringen allerede har investert 26 millioner til arbeidet.

Nye boliger for de som trenger det mest skal bygges neste år, og det bevilges tre millioner euro til arbeidet.

Nye avfallsplasser skal bygges i Tinajo og på øya La Graciosa samtidig som de eksisterende avfallsplassene skal forbedres med 1,8 millioner euro.

Det skal investeres opp mot tre millioner euro i å bygge nye restauranter på flere av de offisielle turiststedene på øya, blant annet i Jameos del Agua. Alt skal bygges i «kunstneren César Manriques ånd», som det står i budsjettforslaget.

Det skal bevilges 200 000 euro til en elektrisk førerløs buss som skal teste mulighetene for utslippsfrie busser i nasjonalparken Timanfaya.
Dette arbeidet gjøres sammen med Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial og Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil de la Universidad Carlos III, et samarbeid mellom romfartsindustrien og bilsikkerhetsavdelingen ved universitetet Carlos III i Madrid.

Det skal graves på Lanzarote for å finne ut mer om øyas historie.
Det foreslåes 1,9 millioner til arkeologene som skal grave i området Zonzamas i Teguise kommune og San Marcial del Rubicon.
I Zonzamas-området er det funnet rester av urfolket guanchaene, som bodde på Kanariøyene før europeerne kom.

San Marcial del Rubicon ligger i Playa Blanca sør på Lanzarote, og der har man funnet rester fra den første permanente bosetningen skapt av europeerne på Kanariøyene. Stedet ble grunnlagt i 1402 av franskmennene Jean de Bethencourt og Gadifer de La Salle.

Dette er bare noen av de foreslåtte utgiftspostene for Lanzarotes budsjett neste år. Lanzaroteposten vil følge budsjettforhandlingene videre.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast