forbrukernyheterTias

Politiet får nytt utstyr, men færre ansatte i redningstjenesten på Lanzarote

Lokalpolitiet i Tias kommune (Puerto del Carmen) investerer stadig i nytt utstyr.

Siste uke fikk politiet en splitter ny politibil. Innvendig er bilen full av datamaskiner, skrivere og annet avansert utstyr for blant annet å teste promillekjørere.

Bilen kostet 40 000 euro, og her ser vi ordføreren i Tias, Jose Hernandez til høyre ved overrekkelsen.

Siste uke ble det også kjøpt inn 46 beskyttelsesvester til lokalpolitiet, det som vi kaller skuddsikre vester. Prisen var 35 000 euro, så her kommer skattepengene til god nytte!

Tias kommune har også investert i fire hjertestartere som nå er utplassert ved fotballbanene i Tias og i Puerto del Carmen, samt i to av sivilforsvarets biler.

Mens lokalpolitiet rustes opp, har det blitt færre ansatte som jobber i nødetatene på Lanzarote.

I følge datasenteret på Lanzarote har brannvesenet, ambulansetjenesten og sivilforsvaret redusert tallet på sine ansatte med 40 prosent siden 2007.

Det er færre ansatte i nødetatene på Lanzarote

I året 2007 var 115 ansatt i hjelpetjenestene, mens det i 2017 var 68 ansatte. I samme tidsrom har befolkningen økt med over 13 000 personer, fra 132 000 til 145 000 personer.
Årsakene til nedbemanningen skyldes blant annet at det lokale Røde Kors ikke lenger er med i det offentlige nødarbeidet på øya, og at etatene har blitt mer effektive.

Statistikken forteller oss imidlertid at tallet på frivillige har økt fra 315 til 352.

På Lanzarote finnes det nå 17 redningssentre fordelt på øyas sju kommuner. Tilsammen råder sentrene over 11 brannbiler, 24 redningsbiler og 10 ambulanser.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast