forbrukernyheterturister

Hvem besøker Lanzarote?

Turister fra mange land besøker Lanzarote.

Fra januar til august i år kom det over to millioner gjester til øya, som er en økning på 10 prosent fra samme periode i fjor. Av disse var 1,9 millioner utlendinger.

Nesten halvparten av turistene som kommer er fra Storbritannia, og i august kom det over 136 000 briter, en økning på ni prosent fra august i fjor.

Størst økning var det blant italienerne. I august kom det over 10 500 turister fra Italia, og det er over 22 prosent flere enn i samme måned i fjor.
Det kom 5 500 turister fra Belgia, over 20 prosent flere enn i fjor. Også det nordiske markedet økte med over åtte prosent i august, da det kom nesten 2000 dansker til øya.

Fra Irland kom det 24 000 turister, opp nesten åtte prosent fra august i fjor, og fra Tyskland kom det 28 000, over to prosent flere enn siste året.

Fra såkalte «andre land», (Polen, Russland, Luxembourg og Sveits) kom det nesten 30 prosent flere gjester enn på samme tid i fjor, nesten 15 000 personer.

Det spanske markedet går ned.
I de første åtte månedene i år kom det åtte prosent færre spanjoler til Lanzarote. Det utgjorde 177 000 personer, nesten 17 000 færre enn på samme tid i fjor.
I august var nedgangen størst. Da kom det 16 prosent færre spanjoler til Lanzarote enn i fjor, godt og vel 36 000 personer.

Tallene er hentet inn av det kanariske statistikkontoret ISTAC.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast