forbrukernyheterturister

Hotellene blomstrer på Lanzarote, men de ansatte sliter

Hotellene på Lanzarote går så det suser, og sjelden har belegget vært høyere.

Likevel går lønningene til arbeiderne som rengjør rommene ned. I følge en undersøkelse utført av det britiske radio-og TV-selskapet BBC har lønningene til rengjøringspersonalet på de spanske turiststedene, deriblant Kanariøyene blitt nesten halvert siden 2012.

Det viser seg at rengjøringspersonalet på Kanariøyene tjener 1,25 euro per rom de rengjør, ca 10 kroner, og det er FØR skatt og sosiale utgifter er betalt.
Til sammenligning tjente hotellene på Kanariøyene i september i år gjennomsnittlig over 81 euro per rom i bruk. I august lå fortjenesten på hele 88,55 euro.

På grunn av de lave lønningene og dårlige arbeidsforhold har de spanske hotellarbeiderne dannet sin egen fagforening som heter Las Kellys. Las Kellys har også en avdeling på Lanzarote.
Las Kellys oppstod for fem år siden da mange hotellkjeder begynte å leie inn private rengjøringsbyråer istedet for å ansette egne renholdsarbeider.
Dette gjorde at lønningene gikk drastisk ned, og arbeidsdagene ble lengre. Spesielt gikk de nye reglene ut over de kvinnelige ansatte, som utgjorde omtrent 30 prosent av de ansatte i hotellindustrien.

Inntil 2012 var nemlig renholdsarbeidernes lønn og arbeidsforhold regulert av staten.
En renholdsarbeider i full jobb hadde en minimumslønn på 1200 euro i måneden. Etter at det ble lov å hyre inn private selskaper til å utføre jobben gikk lønningene ned til godt og vel 800 euro i måneden.

Denne nedgangen i inntekter for renholdsarbeiderne i hotellsektoren skjer samtidig som at Spania og ikke minst Kanariøyene har opplevd en massiv økning i tallet på gjester, mye på grunn av at turistindustrien har kollapset i Nord-Afrika og i Midt-Østen.

Fra et hotell på Lanzarote

De største hotellkjedene i Spania og på Kanariøyene har tjent gode penger de siste årene, og den spanske turistindustrien utgjør nå hele 12 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP).

Dette har satt sinnene i kok blant flere hotellarbeidere, som føler at de ikke blir hørt i kampen om mer lønn og bedre arbeidsvilkår.
Flere ganger i sommer og i høst har hotellarbeiderne på Lanzarote gått ut på gata foran noen av de største hotellene og krevd sin del av de gode tidene. Banneret vi ser på bildet under sier mye: Vi er arbeidere, ikke slaver!

-Vi er arbeidere, ikke slaver! Fagforeningen demonstrerer utenfor ett av hotellene på Lanzarote

Ikke bare arbeiderne på hotellene har begynt å reagere på lønn og arbeidsforhold når øya flommer over av turister. Tidligere i høst streiket de ansatte ved de sju turistsentrene på Lanzarote i 18 dager, og arbeiderne ved de statlige flyplassene har også truet med streik.

Fagforeningen Las Kellys kjemper nå for bedre lønninger og en rett til å gå av med pensjon når arbeiderne blir 67 år.

Mange av ansettelseskontraktene er også elendige for de ansatte. De fleste har ingen betaling for overtid og kortvarige, ustabile avtaler er det vanlige, ifølge fagforeningene.

Det hevdes at flere av de mest aktive i fagforeningen nå er svartelistet av flere hotellkjeder.

Et lite tips til dere som bor på hotell på Lanzarote:
Nå som dere vet litt mer om hvordan de som rengjør rommene deres opplever jobben sin; legg gjerne igjen litt ekstra tips på rommet dersom du er fornøyd med servicen.
Det kommer godt med!

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast