Nyheter:

– Norske pensjonister sliter med å integrere seg i Spania

Man tror det bor 20 000-25 000 norske pensjonister i Spania, inkludert Kanariøyene. Noen av pensjonistene bor der i vinterhalvåret, andre har meldt flytting og bor der hele året. Felles for de alle er at de vil leve det gode livet i sola og varmen. Men er de lykkelige?

En ny studie ved Universitetet i Stavanger viser at norske pensjonister i Spania sliter med å lære seg det spanske språket. Dermed blir de ofte stående utenfor det spanske samfunnet.

De fleste norske pensjonister som er bosatt i Spania mener de har en moralsk forpliktelse til å lære seg spansk og å bli integrert, men få klarer nettopp det.

Dermed føler de at de møter seg selv i døra, ikke minst fordi de selv forventer at utlendinger som kommer til Norge bør lære språket.
Du kan lese mer og også lytte til intervjuer om denne studien ved å klikke her, en studie som først ble presentert av radiostasjonen P4.

Vær
Current weather
Sunrise-
Sunset-
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast
-
-
Forecast